Suomen suurin värikartta -kampanjan kilpailun säännöt

Osallistu kanssamme Suomen suurimman värikartan luomiseen. Lisää oman talosi ulkoväri kartalle. Olet myös mukana arvonnassa matkasta Suomen kansallismaisemaan Kolille (arvo 2000 €).

Osallistu kilpailuun kampanjasivustollamme (https://www.suomi100.tikkurila.fi).

ARVONNAN SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä
Arvonnan järjestäjä on Tikkurila Oyj. Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia ja osallistumalla kilpailuun osanottaja sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.

2. Kampanja-aika
7.4.2017 — 31.8.2017.

3. Mistä on kyse
Kilpailussa kannustetaan jakamaan oman talosi ulkovärisävy. Näiden väritietojen avulla muodostuu koko Suomen kattava värikartta.  Värikartta rakennetaan Tikkurilan kampanjasivustolla olevan Google Maps ja Street View-sovellusten päälle. Näin Tikkurilan kampanjasivuilla vierailevilla on mahdollisuus nähdä, millä sävyillä suomalaisia taloja on maalattu.  
Lisäksi Tikkurilalle tallentuu tietoa kampanjaan osallistuneista sisältäen heidän antamansa henkilötiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja annetut väri-, materiaali- ym. tiedot Värikarttaa varten. Henkilötietoja ei näytetä kampanjasivustolla.

4. Osallistuminen
Osallistuakseen arvontaan osallistujan tulee kertoa oman talonsa osoite, ulkoväri ja yhteystiedot kampanjasivustolla olevalla lomakkeella.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Kilpailuun eivät voi osallistua järjestäjän työntekijät tai kampanjan järjestämiseen osallistuneet järjestäjän yhteistyökumppanin työntekijät.

Osallistumalla kampanjaan osallistuja luovuttaa Tikkurila Oyj:n kampanjasivuille ilman korvausta talonsa osoite-, materiaali- ja väritietoja. Tikkurila Oyj voi käyttää kilpailusta saamiaan tietoja kampanjan toteutuksessa ja siihen liittyvässä markkinoinnissa.

Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen milloin tahansa kampanjan aikana, jos kilpailun osallistuja ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, osallistuja on antanut virheelliset nimi- ja yhteystiedot taikka käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen kampanjaan tai muista järjestäjän tarpeellisiksi katsomista syistä. Lisäksi järjestäjällä on oikeus poistaa sisältöä kampanjasivustoilta mistä tahansa tarpeelliseksi katsomastaan syystä.

5. Palkinto ja palkinnon arvonta
Kaikkien osallistujien kesken arvomme yhden kahden hengen matkan Kolille, lahjakortin arvo 2000 euroa. Kolin palkintomatka pähkinän kuoressa:
-    Majoitus Break Sokos Hotel Kolissa kahden hengen huoneessa (2 x 2 hlö huone á 500€).
-    Voittajan vapaavalintaisia aktiviteetteja Kolin seudulla, esimerkiksi kylpylänautiskelu, laskettelu, husky-safarit, melonta, kalastus, koskenlasku tai räätälöi oma unelmalomasi. Tutustu Kolin kesä- ja talviaktiviteetteihin täällä: http://www.koli.fi/fi. Näiden valittujen aktiviteettien ja majoituksen kustannusten kattamiseen palkintoon sisältyy lahjakortti arvoltaan 2000€. Lahjakortti on voimassa 31.12.2018 saakka.
-    Matkat eivät sisälly palkintoon.

Arvonnan lopputuloksesta tai muista kilpailun yhteydessä tehdyistä päätöksistä ei voi valittaa.

Arvonta suoritetaan 1.9.2017. Tieto palkinnosta toimitetaan postitse osallistujan antamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi taikka muuhun tavaraan tai palveluun. Tikkurila Oyj vastaa mahdollisen arpajaisveron maksamisesta.

6. Henkilötiedot
Tikkurilalle tallentuu tietoa Suomen Suurin Värikartta -kampanjaan osallistuneista henkilöistä sisältäen heidän antamansa tiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja annetut väri-, materiaali- ym. tiedot Värikarttaa varten. Henkilötietoja ei näytetä kampanjasivustolla.
Osallistujan henkilötietoja käytetään arvonnan suorittamisessa, ja siihen liittyvässä viestinnässä. Osallistujan henkilötiedot tallennetaan Tikkurila Oyj:n pysyvään suoramarkkinointirekisteriin, jos henkilö on antanut siihen nimenomaisen luvan.  Henkilötietojen käsittelystä kerrotaan tarkemmin Tikkurilan tietosuojaselosteissa, jotka ovat luettavissa kokonaisuudessaan täällä:
https://www.tikkurila.fi/tietoa_tikkurilasta/palvelut/tietosuojaselosteet.

Voittajan nimi voidaan julkaista Tikkurila Oyj:n www sivuilla henkilön suostumuksella. Järjestäjä ottaa voittajaan yhteyttä sähköpostilla.

7. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä ei vastaa toimittamattomista tai kadonneista osallistumisista eikä muutoinkaan Tikkurilan kampanjasivuston toimimattomuudesta tai muista ongelmista, jotka voivat johtua esimerkiksi toimimattomista verkkoyhteyksistä tai muista teknisistä ongelmista.
Järjestäjä ei vastaa suorista tai välillisistä vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjä ei myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.

8. Muut ehdot
Osallistumalla kampanjaan, osallistuja hyväksyy nämä kampanjan säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Kampanjaan ja näihin sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännökset.
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä, jos kampanjaa ei voida järjestää suunnitelmien mukaisesti. Jos sinulle tulee kysyttävää kampanjasta, ota yhteyttä: info.fi@tikkurila.com